Aktualności

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII

          Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach. 
          Nominowani i laureaci wyłaniani są przez Radę Programową Konkursu, a później zatwierdzeni przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą specjaliści związani z ochroną środowiska. 
          PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII jest prestiżową nagrodą ekologiczną dla firm, projektów i osób, które działają na rzecz środowiska naturalnego. 
          Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Poznaniu w drugim dniu trwania MTE POLEKO, tj. 28 października 2008 r. w pawilonie 14A. Laureatem w kategorii Projekt-produkt została Oczyszczania Ścieków „WARTA” S.A. z przedsięwzięciem pod hasłem „Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Częstochowie w latach 2000-2007 z udziałem środków funduszu spójności i jej efekty ekologiczne”.