Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży kabli elektrycznych i sygnalizacyjnych, opraw oświetleniowych, rozdzielnic poinwestycyjnych oraz szaf zasilająco-sterujących.

Ogłoszenie o sprzedaży kabli elektrycznych i sygnalizacyjnych, opraw oświetleniowych, rozdzielnic poinwestycyjnych oraz szaf zasilająco-sterujących.Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188

Informuje, że posiada do sprzedaży:

Kable elektryczne, sygnalizacyjne, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice poinwestycyjne oraz szafy zasilająco-sterujące.

Oferowany kable i rozdzielnice można obejrzeć na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie, ul. Srebrna 172/188 po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.

Zainteresowany zakupem musi zagwarantować na koszt własny wywóz w/w urządzeń wraz z ważeniem.

Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają:

p. Robert Mysłek - tel. 34/361 88 21 w.129 lub 665 666 178, e-mail: rmyslek@wartasa.eu

p. Krystian Skowron - tel. 34/361 88 21 w.141 lub 660 517 550, e-mail: kskowron@warta.eu

w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 14:00

Oferty na zakup w/w kabli, rozdzielnic oraz szaf zasilająco - sterujących należy składać na adres:

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.

42-202 Częstochowa

ul. Srebrna 172/188

Budynek A – Sekretariat

do dnia 23 czerwca 2017 roku

Sprzedaż na zasadzie najlepszej oferty nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych ofert.

Informacje szczegółowe z załączonymi zdjęciami - pobierz