Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży silników pochodzących z demontażu urządzeń

Ogłoszenie o sprzedaży silników pochodzących z demontażu urządzeń
Częstochowa, dnia 27 maja 2019 r.O G Ł O S Z EN I E


Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna172/188 informuje, że posiada do sprzedaży:       


SILNIKI POCHODZĄCE Z DEMONTAŻU URZĄDZEŃ.

           
Oferowane silniki można obejrzeć na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie,  ul. Srebrna 172/188 po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty. 

Zainteresowany zakupem silników musi zagwarantować ich wywóz. 

   Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają:      

  - p. Łukasz Derda - tel. 660 516 787, lderda@wartasa.eu                        

  - p. Arkadiusz Kurcbard - tel. 507 733 090, akurcbard@wartasa.eu 

      w dniach od poniedziałku do piątku  w godz.: od 8:00 do14:00.

Oferty na zakup w/w silników można składać na adres:  

         Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188 – sekretariat do dnia 28 czerwca 2019 roku.

          Sprzedaż na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych ofert.