Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego z demontażu urządzeń.

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego z demontażu urządzeń.
Częstochowa, dnia 27 maja 2019 r.O G Ł O S Z EN I E


Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna172/188 informuje, że posiada do sprzedaży:       


ZŁOM STALOWY Z DEMONTAŻU URZĄDZEŃ.

  Oferowany złom można obejrzeć na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie,  ul. Srebrna 172/188 po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty. 

Zainteresowany zakupem musi zagwarantować wywóz w/w złomu wraz z ważeniem.

   Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają:      

  - p. Adam Oziębała - tel. 34/361 88 21 w.152 lub 600 456 233, aoziebala@wartasa.eu                       

- p. Andrzej Haduła - tel. 34/361 88 21 w.159 lub 797 994 973, ahadula@wartasa.eu

      w dniach od poniedziałku do piątku  w godz.: od 8:00 do14:00.

Oferty na zakup w/w złomu można składać na adres:  

         Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188 – sekretariat do dnia 28 czerwca 2019 roku.

          Sprzedaż na zasadzie najlepszej oferty nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych ofert.