Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

. . Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.   Badanie sprawozdania...
Zaproszenie uprawnionych podmiotów do  składania ofert.

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna 42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188. Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na: opracowanie projektu budowlanego przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych...
Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

                   W nawiązaniu do pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomej prywatyzacji spółek miejskich w tym Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Zarząd Oczyszczalni w imieniu Właściciela Spółki, którym jest Gmina...