Władze Spółki » Zarząd Spółki

Rafał Lewandowski

Piotr Pala

Daniel Woch

Rafał Lewandowski

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

Piotr Pala

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Technicznych

Daniel Woch

Członek Zarządu

Dyrektor ds. Inwestycji