Aktualności

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” S.A. LAUREATEM III EDYCJI KONKURSU PROFILE w kategorii "Przedsiębiorstwa inwestujące z udziałem funduszy unijnych"

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” S.A. LAUREATEM III EDYCJI KONKURSU PROFILE w kategorii "Przedsiębiorstwa inwestujące z udziałem funduszy unijnych"

           Zakończono III edycję konkursu "Przetargi Dla Najlepszych - Lider Eko Inwestycji - Przedsiębiorstwa inwestujące z udziałem funduszy unijnych". 
           W tym roku Kapituła Konkursowa wyróżniła 67 firm z całej Polski. Ważna jest świadomość, że nasze środowisko powinno być czyste. Do takiego myślenia przyczyniają się firmy, których działalność opiera się na metodach proekologicznych. Dlatego też takie firmy należy promować i wyróżniać. 
           Pragniemy podziękować tym wszystkim, bez którzy sprawili, że konkurs zyskał tak szeroki odzew. Dziękujemy ministrowi infrastruktury za objęcie patronatu i ministrowi środowiska za poparcie konkursu, a także Wojewódzkim Funduszom Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i naszemu patronowi - Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 
           "Przetargi dla najlepszych - Przedsiębiorstwa inwestujące z udziałem funduszy unijnych" to konkurs przeznaczony dla firm związanych z szeroko pojętym budownictwem i które mogą pochwalić się tym, że ich działania mają na względzie ochronę środowiska naturalnego. Konkurs przeznaczony był dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Firma musiała posiadać prawo do samodzielnego podejmowania decyzji, nie zalegać z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 
           Celem przedsięwzięcia jest promocja inwestorów i wykonawców robót budowlanych przyjaznych środowisku, promowanie współpracy między przedsiębiorstwami a gminami oraz tworzenie pozytywnego wizerunku władz samorządowych. Wyróżnione przedsiębiorstwa staną się bardziej wiarygodne i konkurencyjne na rynku robót budowlanych, zyskają statut przyjaznych dla środowiska, a zatem zarazem dla ludzi chcących mieszkać i pracować w zdrowym otoczeniu. 
           Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: I - komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych dokumentów wybierze w każdej kategorii firmy, które zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu. Podstawą oceny był komplet wymaganych dokumentów; II - komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach na podstawie oceny efektów rzeczowych i ekologicznych zrealizowanych inwestycji w latach 2004 - 2006. 
           Wręczenie wyróżnień odbyło się na targach budowlanych BUDMA w styczniu 2008 r., podczas uroczystej gali. 
           Honorowy patronat nad III edycją objął minister transportu. Konkurs posiadał poparcie Ministerstwa Środowiska.