Aktualności

DNI OTWARTE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” S.A.

DNI OTWARTE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” S.A.

           W ramach tegorocznego „Tygodnia Czystości Wód” przypadającego na dni 01-06 kwietnia, Oczyszczalnia Ścieków „Warta” S.A. zorganizowała Dni Otwarte 01- 02 kwietnia 2008r. 
          01 kwietnia odbyło się spotkanie z młodzieżą szkół średnich z miasta Częstochowy, które w zakresie swoich programów nauczania kształcą w zawodzie technika ochrony środowiska. Uczniowie zwiedzali oczyszczalnie, uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu informacji na temat rzeki Warty i samej oczyszczalni oraz brali udział w konkursie ekologicznym. Trud i wysiłek zmagań został doceniony przez organizatorów atrakcyjnymi nagrodami dla zwycięzców. 
          02 kwietnia oczyszczalnia ścieków umożliwiła zwiedzanie swoich obiektów wraz z prezentacją stosowanych technologii wszystkim zainteresowanym osobom i grupom, mimo deszczowej aury chętnych do odwiedzenia naszej Spółki nie brakowało. 
          Współorganizatorem obchodów tegorocznego „Tygodnia Czystości Wód” była „Liga Ochrony Przyrody” Zarząd Okręgu w Częstochowie przy współudziale Banku Ochrony Środowiska. 
          Imprezie towarzyszyła również wystawa z ilustracjami ryb żyjących w rzece Warcie oraz wystawa prac plastycznych i rysunkowych dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli nagrodzonych w konkursach organizowanych przez „Ligę Ochrony Przyrody” Zarząd Okręgu w Częstochowie. 
          Wszystkim współorganizatorom dziękujemy za zaangażowanie a gościom za poświęcony czas, mając nadzieje że wizyta w oczyszczalni pozostawiła w pamięci cenne wrażenia i miłe wspomnienia.