Aktualności

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY

           W dniu 22 stycznia 2009r. miało miejsce uroczyste oddanie inwestycji związanej z uruchomieniem zespołu prądotwórczego pracującego na biogaz. Inwestycja ta została zrealizowana w okresie 7 miesięcy, jej wartość całkowita wynosi ok. 3,7 mln zł. I przynosi już bardzo wymierne korzyści: energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne. 
W ramach tej inwestycji 
   - wykonano dokumentację projektową 
   - zorganizowano i przeprowadzono przetarg na jej realizację 
   - zamówiono i zainstalowano zespół prądotwórczy o mocy 829kW 
   - adoptowano na jego potrzeby jeden z istniejących obiektów budowlanych wyciszając go i wyposażając w instalację gazową, wentylacyjną, grzewczą i elektryczną oraz akp. 
           
          Podstawowym i zasadniczym efektem tej inwestycji jest efekt energetyczny sprowadzający się do produkcji energii elektrycznej na bazie biogazu powstającego w oczyszczalni w procesie technologicznym, a więc poniekąd produktu ubocznego racjonalnej gospodarki osadowej. Duże ilości biogazu oraz jego kaloryczność były jednymi ale też nie jedynymi czynnikami decydującymi o podjęciu się tej inwestycji. W ciągu godziny w oczyszczalni powstaje ok. 240mł biogazu a w ciągu roku ok. 2,1 mln mł. Z tej ilości biogazu będziemy w ciągu roku produkować ok. 5,7 mln kWh energii elektrycznej, która w ok. 50% zaspokoi aktualne potrzeby energetyczne oczyszczalni. Kolejnymi bardzo ważnymi przesłankami przesądzającymi o słuszności i celowości tej inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa sanitacyjnego miasta i jego mieszkańców. 
          W przypadku braku dopływu energii z zewnątrz oczyszczalnia chociaż w ograniczonym zakresie będzie mogła jednak pracować i odbierać ścieki od dotychczasowych dostawców. 
          Kolejnym efektem energetycznym tej inwestycji jest zagospodarowanie w okresie zimowym w 100% energii cieplnej, która powstaje w wyniku pracy zespołu prądotwórczego. Tego ciepła powstaje 51300 GJ. Dla porównania na wyprodukowanie tej ilości ciepła trzeba by było zużyć ok. 2200 ton węgla kamiennego, a to spowodowałoby wyemitowanie do atmosfery ok. 4400 ton CO2. Ciepło to jest wykorzystywane na potrzeby technologiczne, grzewcze, do produkcji ciepłej wody dla laboratorium oraz do celów socjalnych. 
          Jeśli chodzi o efekty ekologiczne to dzięki tej inwestycji osiągnięto następujące cele: 
   - zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni, 
   - zakup mniejszej ilości energii z sieci o ok. 50% 
   - wpis na listę producentów „zielonej energii” 
   - eliminacja zakupu oleju opałowego, którego w latach poprzednich w ciągu roku zużywano ok. 40 ton 
   - ograniczenie emisji spalin do atmosfery 
   - produkcja większej ilości niż w latach poprzednich biogazu/ poprzednio 1,6 dzisiaj 2,1 mln m3 
           
           Roczna produkcja energii elektrycznej w ilości ok. 5,7 mln kWh jako energii „zielonej” i sprzedaż na giełdzie tzw. świadectw pochodzenia z jej produkcji, a także zagospodarowania energii cieplnej produkowanej w kogeneracji z energią elektryczną obniży koszty eksploatacji oczyszczalni stanowiąc wymierny i oczekiwany wynik finansowy

Materiał otrzymany dzięki uprzejmości Telewizji Orion w Częstochowie.