Aktualności

Narodowy Konkurs Ekologiczny - Przyjaźni Środowisku

Narodowy Konkurs Ekologiczny - Przyjaźni Środowisku

          6 lutego 2009 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, konkursu realizowanego pod patronatem Prezydenta RP, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X jubileuszowej Edycji Konkursu. Ponadto nadano Przedłużenie Znaku podmiotom, które jako Laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska. Po raz kolejny przyznano również Europejskie Nagrody Ekologiczne samorządom i przedsiębiorstwom, których działania spełniają wymagania formalno-prawne ustawodawstwa krajowego z zakresy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz spełniają standardy Unii Europejskiej z tego zakresu. 
          OŚ „WARTA”S.A. w Częstochowie znalazła się na liście laureatów w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU w znamienitym gronie trzech pozostałych spółek laureatów, którymi są: 

  • Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o. 
  • Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu 

          Uhonorowanie naszej Spółki tym laurem dowodzi, że poczynione wysiłki w zakresie zrealizowanych inwestycji modernizacyjnych i osiągnięte w ich wyniku efekty ekologiczne i ekonomiczne są właściwe i znajdują uznanie w szerokim gremium profesjonalistów z dziedziny ekologii.