Aktualności

Firma Bliska Środowisku

Firma Bliska Środowisku

          W dniu 17 stycznia 2007 roku w Warszawie, w Galerii Porczyńskich (Muzeum im. Jana Pawła II) na uroczystej Gali Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A., reprezentowana przez Edwarda Sokołowskiego (Prezesa Zarządu) i Rafała Lewandowskiego (Członka Zarządu), otrzymała certyfikat, a tym samym prawo do posługiwania się tytułem „Firma Bliska Środowisku”. Gala odbyła się na zakończenie konkursu „Firma Bliska Środowisku” edycja 2006r. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Parlamentu RP oraz nauki i biznesu. Spotkanie uświetniła swoim występem znakomita artystka Agnieszka Fatyga.
          Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. znalazła się pośród 35 firm z całego kraju, które zostały uhonorowane tytułem „Firma Bliska Środowisku”. Nagrodzone firmy łączy traktowanie kryteriów ekologicznych jako źródła przewagi konkurencyjnej oraz element budowy kompetencji ekologicznych.
          Więcej informacji o konkursie: http://www.fbs.com.pl