Aktualności

Wielka Gala „Absolwent Roku 2010” Politechniki Częstochowskiej

Wielka Gala „Absolwent Roku 2010” Politechniki Częstochowskiej

     Konkurs „Absolwent Roku”, organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej począwszy od 2001 roku, stał się już tradycją i znaczącym wydarzeniem zarówno w środowisku akademickim jak i społeczności naszego miasta. 
     Podjęta inicjatywa, aby taki tytuł nadawać osobom, które osiągają sukcesy na forum gospodarczym, społecznym czy politycznym, a jednocześnie podkreślają swoje absolwenckie więzi z Politechniką Częstochowską spotkała się z dużym zainteresowaniem i powszechnym poparciem. 
     Prezentowane przy okazji Wielkiej Gali sylwetki dziesięciu nominowanych, ich drogi do sukcesu stanowią doskonały przykład dla studentów, absolwentów i kandydatów na studia, stojących przed wyborem ścieżki kariery zawodowej, a jednocześnie - dobrze świadcząc o wychowankach - nobilitują Uczelnię i potwierdzają jej autorytet. 
     Wydarzenie integruje absolwentów, ich rodziny, przyjaciół ze środowiskiem akademickim, jest dobrą okazją do nawiązywania kontaktów, współpracy, wymiany informacji biznesowych. 
     Ten – jedyny taki w Polsce – konkurs, z czasem przekroczył granice kraju, a nawet Europy, a to za sprawą naszych absolwentów, którzy, jak się okazało, odnoszą spektakularne sukcesy zawodowe i sławią imię swojej Uczelni na całym świecie. 
     Z myślą o nich powstało nowe wyróżnienie, tytuł „Absolwenta Ambasadora”. 
     Do tej pory otrzymali go: Michał Korwin-Szymanowski z Kanady (w roku 2002), Henryk Słowiński z USA (rok 2006), Zbigniew Smarzyński z Francji (w 2007 roku) oraz Włodzimierz Błasiak ze Szwecji (rok 2009). 
     W tym roku to jedenasta edycja konkursu „Absolwent Roku”. Główna uroczystość związana z przyznaniem tytułu i wręczenie statuetek odbyła się 13 maja 2011 r. o godz. 17.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza. W części artystycznej spektakl „Tacy duzi chłopcy” z udziałem m.in. Piotra Machalicy i Mariana Opani. Wieczorem, uczestnicy Gali spotkali się na Balu Absolwenta Roku w restauracji „Złote Arkady” 
      
     Tytuł „Absolwenta Roku 2010” otrzymał Krzysztof Dędek. II miejsce uzyskał Paweł Szataniak, III miejsce zdobył Jan Szyma. Kapituła wybrała też „Absolwenta Ambasadora Roku 2010” w osobie Zbigniewa Świerczyńskiego
     Tego dnia o godz. 13.00 członkowie Klubu Integracyjno-Promocyjnego oraz nominowani do tytułu Absolwent Roku spotkali się w sali Senatu z władzami Uczelni. Prorektor Zbigniew Nitkiewicz wręczył pamiątkowe dyplomy dla właścicieli firm, które wzięły udział w Giełdzie Promocji Absolwentów z okazji święta Politechniki Częstochowskiej 30 listopada i 1 grudnia 2010 roku. 

Materiał otrzymany dzięki uprzejmości Telewizji Orion w Częstochowie.