Aktualności

Obchody X-lecia Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. na Jasnej Górze

Obchody X-lecia Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. na Jasnej Górze

          13 października 2012r miało miejsce wydarzenie wpisujące się w obchody X-lecia funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. jako podmiotu działającego według nowej formuły gospodarczej. Dla upamiętnienia tego jubileuszu Oczyszczalnia ufundowała pamiątkową pokrywę do krypty DENHOFFÓW znajdującej się na Jasnej Górze. W uroczystości poświęcenia brali udział zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych firm wodociągowych z Kraju i regionu oraz Zarząd i pracownicy naszej Oczyszczalni.