Aktualności

MISTRZ TECHNIKI REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

MISTRZ TECHNIKI REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

          Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. wraz z Politechniką Częstochowską - Wydziałem Budownictwa we współpracy opracowała metodę przemysłowego wykorzystania odpadów pochodzących z procesu oczyszczania ścieków. Wyseparowany odpad w postaci piasku poddany jest obróbce mechanicznej i chemicznej. Poddany obróbce odpad stanowi uzupełnienie kruszywa drobnego w produkcji mieszanki betonowej do budowy drogowej nawierzchni betonowej. Nowy produkt gwarantuje znaczącą wytrzymałość betonu oraz odpowiednie cechy w zakresie pozostałych wymagań normatywnych. 
          Idea tej technologii zdobyła uznanie na następujących międzynarodowych targach: 
          - Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” - złoty medal, listopad 2011, 
          - 15 Jubileuszowy Międzynarodowy Salon Wynalazczości i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes” – złoty medal, marzec 2012, 
          - Międzynarodowy Salon Wynalazczości w Genewie „Genewa Inventions” – brązowy medal, kwiecień 2012, 
          - 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Paryżu „CONCOURS – LÉPINE” – srebrny medal, maj 2012. 
          - 8 Międzynarodowa Wystawia Wynalazków "2012 Taipei Int'l Invention Show & Technomart", wrzesień 2012 r - Grand Prix wystawy, złoty medal w swojej kategorii oraz nagrodą Prezesa Zarządu Chinese Innovation & Invention Society. 
          - Wyróżnienie za udział w konkursie „Innowacyjne technologie w drogownictwie” Petersburg październik 2012 
          - Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” - złoty medal, listopad 2012. 
          W bieżącym roku otrzymaliśmy tytuł „Mistrza Techniki Regionu Częstochowskiego” w konkursie „Mistrz Techniki FSNT-NOT”. 
          Ponadto projekt ten został nagrodzony przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbarę Kudrycką w marcu 2012r i w lutym 2013r. podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie.