Aktualności

Nagroda InventaBrasil 2013

Nagroda InventaBrasil 2013

          Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie realizując misję zagospodarowania odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków wraz z Politechniką Częstochowską opracowała technologię przemysłowego wykorzystania odpadów z piaskownika polegającą na mechanicznej segregacji wsadu, domineralizowaniu i modyfikacji chemicznej odpadu. Poddany obróbce odpad stanowi uzupełnienie kruszywa drobnego w produkcji mieszanki betonowej do budowy warstwy podbudowy dwuwarstwowej drogowej nawierzchni betonowej. Nowy produkt gwarantuje znaczącą wytrzymałość betonu oraz odpowiednie cechy w zakresie pozostałych wymagań normatywnych. 
          Idea tej technologii zaprezentowana została podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków InventaBrasil 2013. Targi odbyły się 22 - 25 października br. w Vitorii w Brazylii. Jest to największa impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej w Ameryce Południowej. Organizatorami targów są Brazylijskie Stowarzyszenie Innowatorów, Naukowców i Wynalazców, Wydział ds. Nauki, Technologii i Edukacji stanu Espirito Santo oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Ewolucji Świadomości ARACE. Patronat nad wystawą objęła Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. 
          Technologia wykorzystania odpadów z przeznaczeniem do budowy dróg betonowych znalazła najwyższe uznanie i została jako jedna z Europy nagrodzona pierwszą nagrodą 1 Premio Feira INNOVAWORLD – Inovacao Technologica. 
          Sukces ten potwierdza po raz kolejny o wszechstronnej wartości tego pomysłu. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zdobyte laury można powiedzieć, że technologia ta zdobyła uznanie w całym innowacyjnym świecie. 
           
          Poniżej lista zdobytych tytułów i nagród: 

  • Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” - złoty medal, listopad 2011, 
  • 15 Jubileuszowy Międzynarodowy Salon Wynalazczości i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes” – złoty medal, marzec 2012, 
  • Międzynarodowy Salon Wynalazczości w Genewie „Genewa Inventions” – brązowy medal, kwiecień 2012, 
  • 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Paryżu „CONCOURS – LÉPINE” – srebrny medal, maj 2012, 
  • 8 Międzynarodowa Wystawia Wynalazków "2012 Taipei Int'l Invention Show & Technomart", wrzesień 2012 - Grand Prix wystawy, złoty medal w swojej kategorii oraz nagrodą Prezesa Zarządu Chinese Innovation & Invention Society, 
  • Wyróżnienie za udział w konkursie „Innowacyjne technologie w drogownictwie” Petersburg październik 2012, 
  • Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” - złoty medal, listopad 2012, 
  • Tytuł „Mistrz Techniki Regionu Częstochowskiego” Konkurs „Mistrz Techniki FSNT-NOT” marzec 2013, 
  • Nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbarę Kudrycką - marzec 2012 r. i luty 2013 r. Giełda Wynalazków w Warszawie.