Aktualności

EkoPartner WFOŚiGW w Katowicach - 20 lat funduszu

EkoPartner WFOŚiGW w Katowicach - 20 lat funduszu

           Finał obchodów dwudziestolecia powstania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obchodził 21 października uroczystym artystycznym benefisem zorganizowanym w Teatrze Śląskim. Uczestniczyli w nim m.in. wiceministrowie: środowiska Aneta Wilmańska i rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, eroposeł Jan Olbrycht, parlamentarzyści, wicewojewoda Andrzej Pilot oraz samorządowcy z województwa śląskiego, główni beneficjenci, a także pracownicy Funduszu. 
          W trakcie benefisu artykułowano o rolę Funduszu jako ważnego elementu w unikatowym na skalę europejską systemie finansowania ochrony środowiska. Założyciele Funduszu, ekolodzy i beneficjenci akcentowali przede wszystkim dobrą i bliską współpracę z Funduszem, który reaguje na potrzeby i oczekiwania samorządów, przedsiębiorców, a tym samym mieszkańców województwa śląskiego, udzielając wsparcia finansowego najbardziej potrzebnym przedsięwzięciom z zakresu ochrony środowiska. 
          Z okazji 20 - lecia Fundusz nagrodził dwudziestu swoich ekopartnerów statuetkami - zegarami zatopionymi w krysztale. Mają one symbolizować upływający czas, w którym udało się wiele zmienić w środowisku i nadchodzący, w którym dla ochrony środowiska wiele jeszcze można zdziałać. Wśród nagrodzonych znalazła się również Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie za połączenie nowoczesnej modernizacji oczyszczalni z propagowaniem efektywności energetycznej m.in. poprzez wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. 
           
           Lista Ekopartnerów WFOŚiGW w Katowicach nagrodzonych statuetkami z okazji jubileuszu 20 - lecia powstania Funduszu: 
          • Fundacja Ekologiczna ARKA za szeroką pojętą edukację ekologiczną i kształtowanie postaw ekologicznych w województwie śląskim. 
          • Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Klub Gaja za podejmowane od 25 lat realne działania na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt. 
          • Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko - Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy za działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci z województwa śląskiego. 
          • Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie za działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz kształtowanie postaw sprzyjających urzeczywistnieniu idei zrównoważonego rozwoju. 
          • Gazeta Wyborcza w Katowicach. 
          • Telewizja Polska SA Oddział w Katowicach. 
          • Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA. 
          • Polska Dziennik Zachodni za cykliczne i ciekawe podejmowanie tematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
          • Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach. 
          • Spółka Energetyczna Jastrzębie SA za wieloletnie działania w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie metanu do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. 
          • Grupa TAURON SA za liczne inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
          • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - za wieloletnią aktywną współpracę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Górnej Wisły. 
          • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” SA w Częstochowie za połączenie nowoczesnej modernizacji oczyszczalni z propagowaniem efektywności energetycznej m.in. poprzez wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. 
          • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za wieloletnią współpracę w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom i ograniczeniom skutków klęsk żywiołowych. 
          • Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu za skuteczne i długoletnie działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach służby zdrowia szpitala. 
          • Gmina Jaworze. 
          • Gmina Myszków. 
          • Gmina Chorzówza pozyskiwanie i zagospodarowywanie środków na działania proekologiczne, które skutecznie poprawiają jakość życia mieszkańców. 
          • Powiat Tarnogórski. 
          • Powiat Zawierciański za skuteczne działania w likwidacji bomb ekologicznych po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach i po Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej w Ogrodzieńcu.