Aktualności

Relacja z przebiegu  Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Relacja z przebiegu Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Nazwa Beneficjenta – Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.

Tytuł Projektu - „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków WARTA SA w Częstochowie”

 

Coraz większe wymagania środowiskowe zarówno krajowe jak i unijne wymuszają niezawodną pracę instalacji i utrzymywanie reżimów technologicznych.

Spółka w latach 2011÷2015 przystąpiła do realizacji drugiego etapu mającego na celu kompleksową modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej Przepompowni Ścieków.

Łączny koszt inwestycji zamyka się kwotą ponad 61,0 mln zł. Realizację tak dużego przedsięwzięcia umożliwia otrzymane przez Spółkę dofinansowanie przyznane w dniu 10 maja 2013 r. przez Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM w kwocie 20 252 794,34 PLN

Tytuł projektu” „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków WARTA SA w Częstochowie”

W skład projektu wchodzą zadania:

  • Modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków
  • Modernizacja piaskownika z budynkiem krat na terenie COŚ
  • Wymiana linii kablowej relacji CPŚ - COŚ
  • Zastosowanie technologii Biogradex na terenie COŚ

Obecnie trwa realizacja ostatniego zadania tj. modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków.

Podczas organizowanych obchodów 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej można było osobiście zobaczyć na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. efekt lokowanych środków. Zwiedzający byli oprowadzani przez przewodników po terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków gdzie są już zrealizowane pozostałe zadania z zakresu projektu.

W ramach 10 rocznicy członkostwa w UE na terenie OŚ „WARTA” S.A. miał miejsce finał międzyszkolnego konkursu pt: „Baśń z ekologią w tle”. Spośród 45 nadesłanych prac wyłoniono 10 laureatów. Częścią nagrody było zwiedzanie oczyszczalni i prezentacja zrealizowanych zadań modernizacyjnych gdzie młodzież wraz z opiekunami i rodzicami mogła zapoznać się z najnowszymi technologiami zainstalowanymi w oczyszczalni.

Podziękowanie za udział w 10 rocznicy członkostwa w UE.

 

Fotorelacja: