Aktualności

Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2014, za zagospodarowanie odpadów     w postaci piasku i skratek na potrzeby budownictwa komunikacyjnego.

Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2014, za zagospodarowanie odpadów w postaci piasku i skratek na potrzeby budownictwa komunikacyjnego.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. kontynuując prace nad uzyskaniem patentu i wdrożeniem technologii wykorzystania odpadów z procesu oczyszczania ścieków w postaci wydzielonego odpadu przypominającego osady piasku w obiekcie piaskownika, jednocześnie promuje tą idee na krajowych i międzynarodowych forach.

OŚ „WARTA” S.A. uczestniczyła w 25 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2014, która odbyła się w Kuala Lumpur w dniach 8 – 10 maja 2014 r. Wydarzenie to uznawane jest za najpopularniejszą wystawę innowacyjno-technologiczną w tej części Azji. Biorą w niej udział przedstawiciele z całego świata, prawie połowę stanowią zagraniczni wystawcy, w tym szerokie grono z krajów europejskich. W tym roku ITEX odbył się po raz 25. Organizatorem jest Malaysian Invention and Design Society (MINDS), a patronat objęły malezyjskie Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. O popularności wystawy może świadczyć liczba odwiedzających, która wyniosła ponad 12 000, z czego ok. 30% to inwestorzy    i przedsiębiorcy.

Podobnie jak i w poprzednio pomysł zastosowania odpadu do produkcji nawierzchni betonowych zdobył szerokie uznanie uhonorowane Złotym Medalem ITEX 2014,

Pucharem będącym Specjalnym Wyróżnieniem Korea Invention Promotion Association.

Ponadto wyróżniony został indywidualnie Prezes Oczyszczani Ścieków „WARTA” S.A. Rafał Lewandowski - Złotym Medalem WIIPA Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Idea tej technologii wcześniej  zdobyła szereg nagród i tytułów:

 • Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” - złoty medal, listopad 2011,
 • 15 Jubileuszowy Międzynarodowy Salon Wynalazczości i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes” – złoty medal, marzec 2012,
 • Międzynarodowy Salon Wynalazczości w Genewie „Genewa Inventions” – brązowy medal, kwiecień 2012,
 • 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Paryżu „CONCOURS – LÉPINE” – srebrny medal, maj 2012,
 • 8 Międzynarodowa Wystawia Wynalazków "2012 Taipei Int'l Invention Show & Technomart", wrzesień 2012 - Grand Prix wystawy, złoty medal w swojej kategorii oraz nagrodą Prezesa Zarządu Chinese Innovation & Invention Society,
 • Wyróżnienie za udział w konkursie „Innowacyjne technologie w drogownictwie” Petersburg październik 2012,
 • Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” - złoty medal, listopad 2012,
 • Tytuł „Mistrz Techniki Regionu Częstochowskiego” Konkurs „Mistrz Techniki FSNT-NOT” marzec 2013,
 • Nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbarę Kudrycką - marzec 2012 r. i luty 2013 r.  Giełda Wynalazków w Warszawie.
 • Grand Prix Międzynarodowe Targi Wynalazków InventaBrasil 2013 w Brazylii. – październik 2013 br.,
 • Nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska - luty 2014 r.

 

Wynalazek posiada atest PZH potwierdzający zgodność składu mieszanki z wymogami sanitarnymi oraz został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP pod numerem P. 399996, obecnie nadal trwa postępowanie.