Aktualności

Akredytacja laboratorium

Akredytacja laboratorium

           Laboratorium Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. otrzymało od Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego posiada nr AB 817 i został wydany przez PCA dnia 4 września 2007 roku. Akredytacja została udzielona na 4 lata do dnia 03 września 2011 roku. Laboratorium w strukturze spółki jest prowadzone w ramach Wydziału Technologii i Analiz i znajduje się na II piętrze w budynku A w siedzibie oczyszczalni ul. Srebrna 172/188 w Częstochowie. Laboratorium świadczy również usługi dla podmiotów zewnętrznych.