Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

.

.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188

uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2014.

 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. przeprowadzi

LEX-FIN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert

oraz zapraszamy do współpracy w latach następnych,