Aktualności

Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

        

          W nawiązaniu do pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomej prywatyzacji spółek miejskich w tym Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Zarząd Oczyszczalni w imieniu Właściciela Spółki, którym jest Gmina Miasto Częstochowa jednoznacznie i stanowczo dementuje te i tym podobne pogłoski.

          Jednocześnie informujemy, że na posiedzeniach Rady Nadzorczej OŚ „WARTA” S.A. ani w żadnych innych okolicznościach nie była rozpatrywana prywatyzacja czy zmiana własności Spółki.

          Obecnie Oczyszczalnia realizuje zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji linii technologii oczyszczania ścieków oraz przepompowni ścieków, wartość zadania to ok. 60 mln zł z czego ok. 20 mln zł to środki pochodzące z funduszy europejskich. Z racji na wymagania trwałości tego typu inwestycji musi ona pozostawać we własności samorządowej przez co najmniej kolejnych pięć lat, co jednoznacznie wyklucza zmianę właściciela czy sprzedaż akcji.

          Należy również pamiętać, że OŚ „WARTA” S.A. jest nowoczesną i samodzielną jednostką w rozumieniu prawa gospodarczego. Nie jest finansowana z budżetu miasta ani żadnych innych publicznych źródeł, jest Przedsiębiorstwem mocno osadzonym w realiach rynkowych, a rozpowszechniane nieprawdziwe informacje mogą być potraktowane jako służące destabilizacji rynkowej pozycji Spółki co stanowi podstawę do ochrony marki Firmy na drodze prawnej.

ZARZĄD                          

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” S.A.