Aktualności

Nagroda w konkursie "Jurajski Produkt Roku" dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

Nagroda w konkursie "Jurajski Produkt Roku" dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

          Podstawowa działalność Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Polega na oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków. Działalność tę wykonuje dla dostawców ścieków z terenu Częstochowy i okolicznych gmin – uczestników Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. W skutkach uzyskuje się ochronę wód rzeki Warty i Potoku (od Konopisk). 
          Do konkursu "Jurajski Produkt Roku" zgłoszono osad ściekowy w postaci granulatu o kodzie 19 08 05. Osad w dotychczasowej postaci znajdował niewielkie zastosowanie, był to raczej uciążliwy efekt oczyszczania ścieków, przeznaczony na wysypisko śmieci (jako składnik organiczny). Zastosowanie w Oczyszczalni Ścieków "Warta" S.A. nowoczesnej technologii pozwoliło zmienić obecną postać osadu z "plackowatej" na bardzo korzystną stałą formę z jednoczesną zmianą jego parametrów. 
          Osad po przejściu przez szereg cykli technologicznych, w których wyodrębnić można jego bezkontaktowe suszenie w podciśnieniu w temperaturze 220-280 stopni Celcjusza, przetworzony jest na produkt całkowicie zhigienizowany, o wilgotności około 10%, posiadający wysoką wartość opałową. Jest on produktem stabilnym, nisko higroskopijnym, o trwałej postaci granulatu (średnica 2-6mm) Ta forma pozwala proponować go jako wartościowy dodatek do paliw stałych i materiałów budowlanych. Jego wartość opałowa wynosi 11200kJ/kg.