Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego, nierdzewnego z demontażu urządzeń.

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego, nierdzewnego z demontażu urządzeń.O G Ł O S Z EN I E

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna172/188 informuje, że posiada do sprzedaży:       

ZŁOM STALOWY NIERDZEWNY Z DEMONTAŻU URZĄDZEŃ.


Oferowany złom można obejrzeć na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie,  ul. Srebrna 172/188 po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty. 

Zainteresowany zakupem musi zagwarantować wywóz w/w złomu wraz z ważeniem.


Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają:      

- p. Adam Oziębała - tel. 34/361 88 21 w.152 lub 600 456 233, aoziebala@wartasa.eu                       

- p. Andrzej Haduła - tel. 34/361 88 21 w.159 lub 797 994 973, ahadula@wartasa.eu

w dniach od poniedziałku do piątku  w godz.: od 8:00 do14:00.


Oferty na zakup w/w złomu można składać na adres:  

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.

42-202 Częstochowa

ul. Srebrna 172/188

sekretariat do dnia 27 maja 2016 roku.


Sprzedaż na zasadzie najlepszej oferty nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych ofert.