Aktualności

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY EKO - 2007

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY EKO - 2007

           Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie wzięła udział w VII Międzynarodowym Konkursie „EKO – 2007” na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska. W Konkursie mogły wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne ze Słowacji, Czech i Polski oraz z innych państw. Celem Konkursu było wspieranie działalności służącej ochronie i poprawie stanu środowiska. Nagrodzone prace konkursowe będą promowane w krajach organizatorów konkursu. OŚ „WARTA” S.A. zdobyła Nagrodę II stopnia iDyplom Mistrza Ekologii. Nagroda została przyznana za rozwiązanie pt: „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie w latach 2000-2007 z udziałem środków Funduszu Spójności i jej efekty ekologiczne”, które opracował zespół autorski w składzie: Joanna Janus, Stanisław Jagoda, Edward Sokołowski, Grzegorz Budzisz, Jan Ulfik