Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 3500 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości zagospodarowania w procesie R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska)

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 4253 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 11473 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Informacja z otwarcia ofert 472 KB
2 Wyniki 488 KB