Przetargi

Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-OES wraz z instalacją, uruchomieniem, sprawdzeniem i przeszkoleniem pracowników dla Oczyszczalni Ścieków “WARTA” S.A. w Częstochowie.

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 4082 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 11534 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Pytanie nr 1 773 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Informacja z otwarcia ofert 442 KB
2 Wyniki 470 KB
3 Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty 281 KB
4 Wyniki 470 KB