Przetargi

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby instalacji spektrometru ICP-OES w budynku A na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 4480 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 13791 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Unieważnienie postępowania 303 KB