Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:

Zadanie 1: skratek w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki),

Zadanie 2: zawartości piaskowników w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników),

Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 2840 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach,

Zadanie 4: odpadu palnego w ilości do 3060 Mg (kod odpadu 19 02 10)

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 203 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 25006 KB
2 Modyfikacja SIWZ 579 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Załączniki edytowalne 172 KB
2 Identyfikator postępowania 127 KB
3 klucz publiczny 1 KB
4 JEDZ 93 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Pytania i odpowiedzi 228 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Informacja z otwarcia ofert 1145 KB
2 Unieważnienie zadanie 1, zadanie 3, zadanie 4 759 KB
3 Wyniki dla zadania 2 1107 KB