Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskowników (kod odpadu 19 08 02) poprzez odzysk lub unieszkodliwianie z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie w ilości do 300 Mg.

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 3445 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 9832 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Informacja z otwarcia ofert 446 KB
2 Wyniki 494 KB