Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:

Zadanie 1: skratek w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki),

Zadanie 2: zawartości piaskowników w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników),

Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 5200 Mg (kod odpadu 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 16838 KB
2 Modyfikacja SIWZ 291 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 4228 KB
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 154 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Wyniki badań osadów ściekowych 579 KB
2 Pytania i odpowiedzi 256 KB
3 Pytania i odpowiedzi 1-6 489 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Informacja z otwarcia ofert 748 KB
2 Wyniki 913 KB