Przetargi

Wykonanie nowego zasilania stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie, wraz z budową placu manewrowego, kanałami kablowymi podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 1410 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 16166 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 załączniki do SIWZ 40854 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Informacja z otwarcia ofert 423 KB
2 Unieważnienie postępowania 469 KB