Aktualności

Międzynarodowe targi wynalazków Taipei 2015r.

Międzynarodowe targi wynalazków Taipei 2015r.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. jest posiadaczem patentu o nr  P. 399996  na technologię przemysłowego wykorzystania odpadów z piaskownika tj. jednego z elementów procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Efektem złożonych etapów...
Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert.

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Częstochowa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna 42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188. Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na: opracowanie dokumentacji technicznej...
Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej 2014

Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej 2014

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie w dniach 1 - 2 grudnia 2014 r. brała udział w IX Giełdzie Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej . Jest to okazja do podtrzymania wspólnoty społeczności absolwentów ze swoją...
Zaproszenie uprawnionych podmiotów do  składania ofert.

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna 42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188. Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na: opracowanie projektu budowlanego przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych...
Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

                   W nawiązaniu do pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomej prywatyzacji spółek miejskich w tym Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Zarząd Oczyszczalni w imieniu Właściciela Spółki, którym jest Gmina...
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

. . Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.   Badanie sprawozdania...