Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży okien dwuskrzydłowych PCV

Ogłoszenie o sprzedaży okien dwuskrzydłowych PCV

O G Ł O S Z EN I E Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. 42-202 Częstochowa ul. Srebrna172/188 informuje, że posiada do sprzedaży:        Okna dwuskrzydłowe PCV z szybami zespolonymi (poinwestycyjne). Wymiary okien :...
Międzynarodowe targi wynalazków Taipei 2015r.

Międzynarodowe targi wynalazków Taipei 2015r.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. jest posiadaczem patentu o nr  P. 399996  na technologię przemysłowego wykorzystania odpadów z piaskownika tj. jednego z elementów procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Efektem złożonych etapów...
Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert.

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Częstochowa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna 42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188. Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na: opracowanie dokumentacji technicznej...