Aktualności

Zamówienia publiczne - 2023r.

Zamówienia publiczne - 2023r.

Informacja dla wykonawców.   Wszczęte procedury o udzielenie zamówienia publicznego po 28.03.2022r. prowadzone będą  za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej  pod adresem  https://wartasa.ezamawiajacy.pl
Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.

O G Ł O S Z E N I E     Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022....
Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022   Termin realizacji...