Kontakt » Nasz adres

Oczyszczalnia Ścieków
"WARTA" S.A.

ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa

Telefon: +48 34 361 88 21

E-mail: info@wartasa.eu

Numery ewidencyjne:

KRS: 0000163419
NIP: 949 - 18 - 37 - 076
REGON: 152082649
BDO: 000006121

Kapitał zakładowy: 57 912 983,35 zł
Kapitał wpłacony: 57 912 983,35 zł

KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Mapa