RODO

RODO w  OŚ „WARTA” S.A.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie podjęła określone działania związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych chce wszystkim osobom kontaktującym się ze Spółką zapewnić poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i wprowadziliśmy szereg istotnych zmian. Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie wyznaczyła Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Pełnomocnikiem możliwy jest poprzez adres e-mail: info@wartasa.eu

Do Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez OŚ „WARTA” S.A.

Plik PDF (załączniki do wglądu):

1. Informacja o ochronie danych osobowych

2. Zapisy dotyczące RODO w SIWZ