O nas

Nasza historia

1959

1959 rok

Powołanie Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta”, która w sposób zorganizowany i perspektywiczny zajęła się potrzebami miasta i przemysłu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Po przeanalizowaniu kosztów... więcej...

1959 rok

Powołanie Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta”, która w sposób zorganizowany i perspektywiczny zajęła się potrzebami miasta i przemysłu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Po przeanalizowaniu kosztów budowy oczyszczalni ścieków komunalnych i preferowanych wówczas w kraju indywidualnych przyzakładowych oczyszczalni ścieków przemysłowych, podjęto decyzję o budowie wspólnej centralnej oczyszczalni dla ścieków miejskich i przemysłowych.

1960

1960 rok

Rozpoczęcie budowy oczyszczalni. Założycielami i twórcami oczyszczalni była grupa ówczesnych największych zakładów przemysłowych miasta Częstochowy, poniekąd głowni winowajcy zatrucia rzeki.. Zaprojektowana... więcej...

1960 rok

Rozpoczęcie budowy oczyszczalni. Założycielami i twórcami oczyszczalni była grupa ówczesnych największych zakładów przemysłowych miasta Częstochowy, poniekąd głowni winowajcy zatrucia rzeki.. Zaprojektowana oczyszczalnia przewidywała docelowo oczyszczenie ścieków w ilości 100 tys. m3/dobę. Budowę realizowano w dwóch etapach.

 Prace przy wykopie pod komorę fermentacyjną. 

Zbrojenie wnętrza komory fermentacyjnej.

Betonowanie dna osadnika. 

Budowa osadników Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

1970

1970 rok

Oddanie do eksploatacji części mechanicznej. więcej...

1970 rok

Oddanie do eksploatacji części mechanicznej.

1975

1975 rok

Uruchomienie części biologicznej. Zgodnie z ówczesną technologią, zastosowano oczyszczanie mechaniczno – biologiczne z osadem czynnym. Oczyszczalnia częstochowska była w latach 70-tych i 80-tych jedną z... więcej...

1975 rok

Uruchomienie części biologicznej. Zgodnie z ówczesną technologią, zastosowano oczyszczanie mechaniczno – biologiczne z osadem czynnym. Oczyszczalnia częstochowska była w latach 70-tych i 80-tych jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w kraju.

1988

1988 rok

Przeprowadzenie rozbudowy i modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w zakresie części obiektów i instalacji jak również rozpoczęcie rozbudowy Centralnej Przepompowni Ścieków. Obiekty... więcej...

1988 rok

Przeprowadzenie rozbudowy i modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w zakresie części obiektów i instalacji jak również rozpoczęcie rozbudowy Centralnej Przepompowni Ścieków.

Obiekty Centralnej Przepompowni Ścieków.

1995

1995 rok

Nowelizacja przepisów dotyczących klasyfikacji wód i warunków jakie powinny spełniać ścieki odprowadzone do wód powierzchniowych spowodowała konieczność kolejnej modernizacji. Rozpoczęto trwającą cztery... więcej...

1995 rok

Nowelizacja przepisów dotyczących klasyfikacji wód i warunków jakie powinny spełniać ścieki odprowadzone do wód powierzchniowych spowodowała konieczność kolejnej modernizacji. Rozpoczęto trwającą cztery lata przebudowę polegającą na wdrożeniu nowej technologii oczyszczania umożliwiającą usuwanie związków biogennych ze ścieków.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków.

2000

2000 rok

Modernizacja oczyszczalni mająca na celu redukcję związków azotowych i fosforu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Planując unowocześnienie oczyszczalni pomyślano także o rozwiązaniu jednego z... więcej...

2000 rok

Modernizacja oczyszczalni mająca na celu redukcję związków azotowych i fosforu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Planując unowocześnienie oczyszczalni pomyślano także o rozwiązaniu jednego z najistotniejszych problemów, z jakimi borykały się od dziesięcioleci wszystkie oczyszczalnie tj. redukcji ilości osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków, a także takim ich przetworzeniu by łatwiej można je było zneutralizować bądź wykorzystać gospodarczo. Modernizacja miała też zapewnić efektywniejszy przebieg fermentacji i skuteczniejszą ich higienizację tj. likwidację większej ilości bakterii oraz zmniejszenie jego ilości w procesie suszenia. Ogromny koszt tej inwestycji spowodował, że zaczęto wspólnie z władzami miasta Częstochowy starać się o środki unijne. Zadanie to zostało przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Finansów do dofinansowania z Funduszu ISPA (dzisiaj Fundusz Spójności) pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” nr kontraktu 2002/PL/16/P/PE/035. W ramach tego przedsięwzięcia modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków otrzymała miano zadania/kontraktu nr IV pn.: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE USUWANIA AZOTU I FOSFORU ORAZ GOSOPDARKI OSADAMI ŁĄCZNIE Z SUSZENIEM TERMICZNYM.

Nowe obiekty sektora osadowego oczyszczalni – na pierwszym planie trzon komunikacyjny oraz nowa wydzielona komora fermentacyjna (WKF); w głębi zbiornik biogazu.

Budynek Suszarni Osadów wraz z silosem na osad wysuszony (granulat).

2015

2015 rok

Realizacja drugiego etapu, modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej Przepompowni Ścieków - etap zamknięty z końcem 2015r. Zakres rzeczowy objejmuje sektor mechanicznego oczyszczania... więcej...

2015 rok

Realizacja drugiego etapu, modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej Przepompowni Ścieków - etap zamknięty z końcem 2015r. Zakres rzeczowy objejmuje sektor mechanicznego oczyszczania ścieków i przepompownię przy ul. Żabiej. Przebudowane zostały i wyposażone w nowoczesną armaturę następujące obiekty: stacja dmuchaw, odtłuszczacz i piaskownik i przepompownia. Łączny koszt inwestycji tego etapu zamyka się kwotą ponad 64 mln zł. Realizację tak dużego przedsięwzięcia umożliwiło otrzymanie przez Spółkę dofinansowania przyznanego w dniu 10 maja 2013 r. przez Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. mieszkańców w kwocie 20 252 794, 34 zł. 

Piaskownik z budynkiem krat.

Centralna Przepompownia Ścieków.