Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży uszkodzonego zestawu klimatyzacji Fuji

Ogłoszenie o sprzedaży uszkodzonego zestawu klimatyzacji Fuji

Częstochowa, 2024-05-21 O G Ł O S Z EN I E Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Srebrna 172/188 informuje, że posiada do sprzedaży:          ZDEMONTOWANY (USZKODZONY) ZESTAW KLIMATYZACYJNY FUJI....
Bilans 2023 i 2024 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2023 i 2024 - ogłoszenie o wyborze oferty.

O G Ł O S Z E N I E  Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024....
Sprawozdanie finansowe za 2023 i 2024 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 i 2024 rok

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024   Termin realizacji...
Zamówienia publiczne - 2023r.

Zamówienia publiczne - 2023r.

Informacja dla wykonawców.   Wszczęte procedury o udzielenie zamówienia publicznego po 28.03.2022r. prowadzone będą  za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej  pod adresem  https://wartasa.ezamawiajacy.pl
Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.

O G Ł O S Z E N I E     Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022....
Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022   Termin realizacji...
Bilans 2019 i 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2019 i 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020. Badanie...
Badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.

Badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020   Termin realizacji...
Komunikat

Komunikat

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie informuje, że decyzją z dnia 14 maja 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (znak: PO.RET.070.91.2.2018.ZG) został zatwierdzony projekt nowej taryfy...
„KLON 2017 nagroda główna”

„KLON 2017 nagroda główna”

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie znalazła się w gronie firm nagrodzonych za ekologiczny charakter prowadzonej działalności, skuteczność biznesową oraz za efektywne wdrażanie ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć...
Bilans 2017 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2017 - ogłoszenie o wyborze oferty.

O G Ł O S Z E N I E Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje,  że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. Badanie...
V Mistrzostwa Absolwentów Politechniki Częstochowskiej

V Mistrzostwa Absolwentów Politechniki Częstochowskiej

W dniach 2 - 4 czerwca br. na kortach tenisowych „Aspro” w Częstochowie odbyły się V Mistrzostwa Absolwentów Politechniki Częstochowskiej w tenisie ziemnym. Patronat honorowy objął Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż....