Multimedia » Nasze Publikacje

Forum Eksploatora , 3/2012 (60) , maj/czerwiec 2012

Test techniczny z zastosowaniem preparatu KEM-DN jako zewnętrznego źródła węgla do poprawy procesu denitryfikacji  w bioreaktorach Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie.

Grzegorz Budzisz