Władze Spółki » Dla Akcjonariuszy

(data publikacji 31.05.2021 r.)

Zarząd Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie informuje
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
które odbędzie się w Częstochowie, w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:00
 
w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 118.
V wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

(data publikacji 21.10.2020 r.)

 

Zarząd spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać za pokwitowaniem w siedzibie Spółki tj. ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

IV wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

(data publikacji 22.09.2020 r.)

 

Zarząd spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać za pokwitowaniem w siedzibie Spółki tj. ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.III wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji
(data publikacji 24.08.2020 r.)

 Zarząd spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać za pokwitowaniem w siedzibie Spółki tj. ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


II wezwanie do złożenia dokumentów akcji

(data publikacji - 27.07.2020r.)

 Zarząd spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać za pokwitowaniem w siedzibie Spółki tj. ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

(data publikacji - 29.06.2020r.)

 Zarząd spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać za pokwitowaniem w siedzibie Spółki tj. ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.