POIiŚ » Zadanie 1: Modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej w Częstochowie

Modernizacja Centralnej Przepompowni

Planowana jest rozbudowa i przebudowa i obiektów CPŚ tj:

Modernizację obiektu można podzielić na obejmującą technologię oraz obejmującą zasilanie elektryczne. Do robót technologicznych zaliczamy:

Modernizacja urządzeń elektrycznych:
Instalacje nowoczesnych pomp pracują na niskim napięciu, konieczne jest więc zastosowanie takich właśnie rozwiązań przy ich zasilaniu. Należy przejść z zasilania średnionapięciowego na zasilanie prądem o niskim napięciu. Przebudowa obejmie urządzenia zaopatrujące w energię pompownię podstawową B i awaryjną A.