POIiŚ » Zadanie 2: Modernizacja piaskownika z budynkiem krat i odtłuszczacza na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej w Częstochowie

Budynek krat
Zainstalowano nowoczesne trzy kraty w tym jedną rezerwową o wydajności około 3000 m3/h każda. Wymienione zostały praso płuczki i podajniki skratek. Separowane skratki są płukane, następnie higienizowane i kolejno transportowane do kontenera. Zmieniona została trasa transportu skratek, jak również miejsce ich gromadzenia. System intensywnego płukania skratek oraz zastosowanie wysokoefektywnej praso spłuczki, przyczyni się do redukcji objętości skratek. Wymieniono również armaturę, zastawki oraz zastosowano filtry dezodoryzacji.

Widoczna stara krata na pierwszym planie, a obok zainstalowana nowa krata.

Budynek krat po modernizacji.

Piaskownik

Modernizacja istniejącego piaskownika polegała na wymianie wyeksploatowanego wyposażenia, zmianie układu odbierającego i transportującego piasek oraz zastosowaniu nowego układu separacji i płukania piasku. Piasek po wypłukaniu i odwodnieniu składowany jest w kontenerze. Zmieniony został odpływ ścieków z piaskownika wraz z wyposażeniem. Konstrukcja piaskownika została zmodernizowana: dno koryt podniesiono i dostosowano do nowych zgarniaczy piasku. W lejach od strony dopływu ścieków umieszczono zatapialne pompy piasku. W przestrzeni pod piaskownikiem znalazły pomieszczenia dla kontenerów oraz separatora piasku. Koryta pokryto kompozytami w celu pełnej hermetyzacji. Powietrze z piaskownika wraz z powietrzem z budynku krat odprowadzane jest do filtra dezodoryzacji.

Piaskownik przed modernizacją.Piaskownik po modernizacji.


Kanały piaskownika po modernizacji.Instalacja do zbierania piasku.

Odtłuszczacz

Modernizacja odtłuszczacza polegała na wymianie istniejącego wyposażenia tj: układów napowietrzających, przegród oraz elementów stalowych, również zmieniono system napowietrzania. Dodatkowo w celu zmechanizowania zamontowano zgarniacze tłuszczu po dwa w każdej komorze. Zamontowano układu odprowadzający tłuszcz do komór fermentacyjnych i zbiornika osadu. Zmodernizowano rownież konstrukcję odtłuszczacza.


Odtłuszczacz przed modernizacją.Instalacja napowietrzająca przed modernizacją.


Instalacja napowietrzająca po modernizacji.Ostateczny kształt odtłuszczacza.