Aktualności

Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.
O G Ł O S Z E N I E

   

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje,

że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.

 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

oraz za rok obrotowy 2022 sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. przeprowadzi KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

  

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert oraz zapraszamy do współpracy w latach następnych.