Aktualności

Zamówienia publiczne - 2023r.

Zamówienia publiczne - 2023r.
Informacja dla wykonawców.

 

Wszczęte procedury o udzielenie zamówienia publicznego po 28.03.2022r. prowadzone będą  za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej  pod adresem https://wartasa.ezamawiajacy.pl