Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego z demontażu urządzeń

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego z demontażu urządzeń
Częstochowa, dnia 19 czerwca 2023 r.

 

O G Ł O S Z EN I E

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna172/188 informuje, że posiada do sprzedaży:       

 

ZŁOM STALOWY Z DEMONTAŻU URZĄDZEŃ.

(odpad o kodzie 17 04 05)

                       

Oferowany złom można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków DŹBÓW przy ulicy Anyżkowej w Częstochowie,  po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.

Zainteresowany zakupem musi zagwarantować załadunek oraz wywóz w/w złomu wraz z ważeniem.

    

   Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają:     

  - p. Tomasz Hartman - tel. 34/361 88 21 w.158, thartman@wartasa.eu                                      

  - p. Andrzej Haduła - tel. 34/361 88 21 w.159 lub 797 994 973, ahadula@wartasa.eu

      w dniach od poniedziałku do piątku  w godz.: od 8:00 do14:00.

 

  Oferty na zakup w/w złomu zawierające cenę jednostkową za 1 Mg odpadu oraz potwierdzenie  dokumentu KPO w systemie BDO można składać do dnia 07.07.2023 r. na adres: 

 

       Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188 – sekretariat lub drogą mailową: info@wartasa.eu

    

     Sprzedaż na zasadzie najlepszej oferty nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych ofert.

.

.

.