Aktualności

Sprawozdanie finansowe za 2023 i 2024 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 i 2024 rok
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Srebrna 172/188

 

zaprasza uprawnione podmioty

do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2023 i 2024

 

Termin realizacji 28.03.2024 r. i 31.03.2025 r.

 

 

Oferty należy składać do dnia 17.10.2023 roku na adres Spółki w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „BILANS 2023”.

 

 

Oferta powinna:

  1. zawierać gwarancję spełnienia warunków określonych w art. 66 ustawy o rachunkowości,
  2. zawierać ramowy harmonogram prac (w tym: badanie wstępne),
  3. określać cenę badania,
  4. podawać informacje o firmie (w tym: referencje dot. badania spółek komunalnych).

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Informacji udziela Główny Księgowy, tel. 34 361 88 21 w. 155.

Ankieta informacyjna Spółki na stronie internetowej www.wartasa.eu - POBIERZ