Aktualności

Bilans 2023 i 2024 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2023 i 2024 - ogłoszenie o wyborze oferty.


O G Ł O S Z E N I E 

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje,

że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.

 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. oraz
za rok obrotowy 2024 sporządzonego na dzień 31.12.2024 r. przeprowadzi Biuro Audytorskie „LEXTON”
Kazimierz Lekston z siedzibą w Bukownie.

  

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert oraz zapraszamy do współpracy w latach następnych.