Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży uszkodzonego zestawu klimatyzacji Fuji

Ogłoszenie o sprzedaży uszkodzonego zestawu klimatyzacji Fuji
Częstochowa, 2024-05-21


O G Ł O S Z EN I E

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Srebrna 172/188 informuje, że posiada do sprzedaży:       

 

ZDEMONTOWANY (USZKODZONY) ZESTAW KLIMATYZACYJNY FUJI.

                       

Przedmiotowy zestaw klimatyzacyjny został zamontowany i uruchomiony w 2015 roku. Pracował w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) do dnia jego demontażu (czerwiec 2022). Urządzenie było regularnie serwisowane i kilkukrotnie naprawiane (w tym wymieniono jednostkę wewnętrzną zestawu co potwierdza data produkcji znajdująca się na zdjęciu tabliczki znamionowej). Przyczyną wyłączenia urządzenia z eksploatacji i późniejszego demontażu było stwierdzenie nieszczelności urządzenia (nie określano dokładnego miejsca wycieku czynnika chłodniczego, poza wykluczeniem instalacji obiegowej pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną). Aktualny stan faktyczny na dzień ogłoszenia przedstawiają załączone zdjęcia poglądowe.

    

Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają:

- p. Arkadiusz Kurcbard - tel. 507-733-090, akurcbard@wartasa.eu

- p. Andrzej Stefański - tel. 696-700-965, astefanski@wartasa.eu

w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do14:00.

 

Oferty na zakup w/w zestawu klimatyzacyjnego można składać do dnia 30.06.2024r na adres: 

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188 (Sekretariat) lub drogą mailową: info@wartasa.eu

 

Sprzedaż na zasadzie najlepszej oferty nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych ofert.

.

.

.

.

.