Aktualności

Delegacja z Ministerstwa Środowiska

Delegacja z Ministerstwa Środowiska

     W dniu 01.08.2011r. Zarząd Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przyjął delegację z Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w składzie: 

          Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, 
          Jerzy Ziora - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, 
          Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu WFOŚiGW, 
          Piotr Biernat - Rzecznik Prasowy WFOŚiGW. 
      
     Goście podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z procesem oczyszczania ścieków. Szczególną uwagę zwrócono na najnowocześniejsze technologie zastosowane w procesie takie jak suszarnia osadów ściekowych, kogeneracyjny agregat prądotwórczy zasilany biogazem powstałym w procesie oczyszczania ścieków czy technologia „BIOGRADEX” wspomagająca usuwanie azotu. Przedmiotem zainteresowania szanownych przedstawicieli władz były również plany inwestycyjne związane z modernizacją przepompowni ścieków oraz obiektów piaskownika i odtłuszczacza na terenie jednostki centralnej. Podjęte działania miały charakter prewencyjno szkoleniowy zarówno dla pracowników oczyszczalni jak i dla jednostek PSP.