Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Srebrna 172/188


zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.


Termin realizacji 31.03.2017 r.


Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „BILANS 2016”.

 Oferta powinna:

  1. Spełniać warunki określone w art. 66 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami),
  2. Zawierać ramowy harmonogram prac (w tym: badanie wstępne),
  3. Określać cenę badania,
  4. Podawać informacje o firmie (w tym: referencje dot. badania spółek komunalnych).


Zastrzega się prawo swobodnego wyboru lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Informacji udziela Główny Księgowy, tel. (0-34) 361 88 21 w. 155.

Ankieta informacyjna Spółki na stronie internetowej www.wartasa.eu - pobierz