Aktualności

Bilans 2016 - Wybór oferty

Bilans 2016 - Wybór oferty


Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188
uprzejmie informuje,
że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.


Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przeprowadzi
KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.


Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert oraz zapraszamy do współpracy w latach następnych.